ברוכים הבאים לאתר שלנו

המעבדה לתכנון סביבה וקהילה, נוסדה בשנת 2007 במטרה לפתח מסגרות תיאורטיות, לגבש מתודולוגיות ולקדם עבודה מעשית לשילוב עקרונות של צדק, הכרה וקיימות בפרויקטים של התחדשות עירונית ופיתוח עירוני.

במעבדה לתכנון סביבה וקהילה
  מתגבשים מחקרים , סדנאות וימי עיון שמטרתם ייצור ידע והעשרת השיח התכנוני המקצועי ויצירת עקרונות וקווים מנחים לפיתוח עירוני פיזי, חברתי, תרבותי וסביבתי שונה. עקרונות וקווים מנחים אלו שימשו ומשמשים חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות, ארגוני החברה האזרחית, פרטים וקהילות המעורבים בפרויקטים של התחדשות עירונית ופיתוח עירוני.

מחקרי המעבדה לתכנון סביבה וקהילה מתמקדים במספר תחומים הקשורים זה לזה:

ערים של צדק, הכרה וקיימות

אחד האתגרים של ערים במאה ה-21 הוא הכללת עקרונות של צדק , הכרה וקיימות בתוכניות פיתוח והתחדשות עירונית. הפרויקטים המרכזיים במעבדה מתמקדים בפיתוח תובנות תיאורטיות ומתודולוגיות של שילוב מושגי צדק והכרה בתכנון והתחדשות עירוניים ויישומם בשטח. המחקרים מתמקדים בתל אביב – יפו, בירושלים ובלוד תוך שיתוף פעולה עם העיריות וגופי התכנון המקומיים כמו גם ארגוני חברה אזרחית.

עבודה עם קהילות

עבודה עם קהילות בפרויקטים של התחדשות קהילתית הופכת בשנים האחרונות למוקד מחקר ויישום תכנוני בעיקר לאור הצמיחה הקפיטליסטית המהירה של ערים והעלייה במעורבות המגזר הפרטי בתהליכי פיתוח והתחדשות עירונית. שינויים אלו מציבים אתגרים תיאורטים ומתודולוגים בנוגע להבטחת זכויות ואינטרסים של פרטים וקהילות כולל הזכות לזיכרון ושייכות , בייחוד בקרב אוכלוסיות עניות ומוחלשות. החוקרים במעבדה למחקרי תכנון סביבה וקהילה מפתחים תיאוריות ומתודולוגיות חדשות לעבודה עם קהילות בפרויקטים להתחדשות עירונית שבהם שותפים שחקנים רבים. מחקרים אלו נערכים בבת ים, יפו, ירושלים ובלוד בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות. 

תכנון
כאומנות – תכנון ואומנות

במסגרת כוון מחקר חדשני זה מגובשות מתודולוגיות וגישות רב תחומיות להרחבת והעמקת עבודה עם קהילות, יצירת הבנות של השחקנים השונים בתהליכי תכנון וניסוח הליכי תכנון מוסכמים הכוללים עקרונות של צדק והכרה. במסגרת מחקרים אלו ניתן דגש לשילוב תחומי אומנות שונים כמו: קולנוע, וידאו, תיאטרון ומוסיקה בתהליכי תכנון והתחדשות עירונית.