פרסומים

פרסומים של חוקרי המעבדה (מ2009 ועד היום)


פנסטר, ט. ומנור, א. (2010) 'אזרחות עירונית הומו-לסבית במרחב התל אביבי והירושלמי', סוציולוגיה ישראלית,  כרך י"ב, 7-28Hamdan-Saliba, H. and Fenster, T. (2012) Tactics and Strategies of Power: The Construction of Spaces of Belonging for  Palestinian Women in Jaffa-Tel Aviv , Women Studies International Forum, 35, pp. 203-212

Fenster, T. and Hamdan, H. (2013) Gender and Feminist Geographies in the Middle East, Gender , Place and Culture, Vol.20, 4, 528-546
משגב, ח. ופנסטר, ט. (2014). הזכות לעיר ואקטיביזם מרחבי:   מאהל המחאה  בגן לוינסקי, המרחב הציבורי, 8, עמ.9-33


משגב, ח. (2013). לוינסקי. בתוך: הנדל, א (עורך ראשי), אדלמן, א, גבעוני, מ, יורן, נ, וקני, י (עורכים). קריאת המחאה: לקסיקון פוליטי [2011-]. ת"א: הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום, עמ' 157-165.


משגב, ח. (2013). "פרוז'קטור על החצר האחורית של ישראל": מחאת האוהלים מנקודת מבט פריפריאלית – עירונית. תיאוריה וביקורת, קיץ, 41: עמ' 95-113.


משגב, ח. (2014). פמיניזם, תיאוריה קווירית ומחקר גיאוגרפי: דיון אפיסטמולוגי ומתודולוגי. בתוך: קרומר-נבו, מ, לביא-אג'אי, מ והקר, ד (עורכות), מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות,  ת"א: הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים. עמ' 152-172.


משגב, ח. ופנסטר, ט. (2014). הזכות לעיר המחר: אקטיביזם מרחבי במאהל המחאה בלוינסקי.בתוך: פנסטר, ט ושלמה, א (עורכים). ערי המחר: תכנון, צדק וקיימות היום? , ת"א: הקיבוץ המאוחד, סדרת קו אדום, עמ' 109-124.


Misgav, C and Johnston, L (2014). "Dirty dancing: The (non)fluid geographies of a queer night club in Tel Aviv". Social & Cultural GeographyDOI: 10.1080/14649365.2014.916744