פרויקטי מחקר

המעבדה לתכנון סביבה וקהילה מתמקדת בשלושה תחומים הקשורים זה לזה:


אחד האתגרים של ערים במאה ה-21 הוא הכללת עקרונות של צדק , הכרה וקיימות בתוכניות פיתוח והתחדשות עירונית. הפרויקטים המרכזיים במעבדה מתמקדים בפיתוח תובנות תיאורטיות ומתודולוגיות של שילוב מושגי צדק והכרה בתכנון והתחדשות עירוניים ויישומם בשטח. המחקרים מתמקדים בתל אביב – יפו, בירושלים ובלוד תוך שיתוף פעולה עם העיריות וגופי התכנון המקומיים כמו גם ארגוני חברה אזרחית.
 • הבית  הציבורי ביפו וליפתא בירושלים: בין ידע ותרבות מקומיים לכלי תכנון מקצועיים – מחקר מ.א. - אדריכלית ליאן עידן-סאגה
 • מעבר לקיימות בעזרת יוזמת הטרנזישן המקרה של עין הוד -  מחקר מ.א - יואב אגוזי
 • בית במדבר- התבוננות פסיכואנליטית-גיאוגרפית על הבית במרחב הערבה – מחקר דוקטורט - סיגל עדן אלמוגי
 • האתי, החברתי והאסתטי באדריכלות עכשווית בישראל – מחקר דוקטורט - אדריכלית שלי כהן
 • מיקרוגאוגרפיות של הכרה במרחבים שסועים: המקרה של יפו וירושלים – מחקר דוקטורט - מרב קדר
 • שימור ארכיאולוגי והיסטורי בעידן הניאו-ליברלי: התחדשות עירונית והבניית זהויות בתל אביב יפו ובירושלים – מחקר דוקטורט- חמי שיף
 • אותנטיות ותהליכי התחדשות עירונית בקונטקסט של קולוניאליזם התיישבותי– מחקר דוקטורט-  יארה סעדי
 • שיתופי פעולה בינלאומיים בירושלים ובתל אביב-יפו  – אורלי רונן (דוקטורט הסתיים ב2012)
 • אקטיביזם מרחבי בעיר:נקודות מבט של גוף, זהות, וזיכרון – חן משגב (דוקטורט הסתיים ב- 2015)


 • עבודה עם קהילות בפרויקטים של התחדשות קהילתית הופכת בשנים האחרונות למוקד מחקר ויישום תכנוני בעיקר לאור הצמיחה הקפיטליסטית המהירה של ערים והעלייה במעורבות המגזר הפרטי בתהליכי פיתוח והתחדשות עירונית. שינויים אלו מציבים אתגרים תיאורטים ומתודולוגים בנוגע להבטחת זכויות ואינטרסים של פרטים וקהילות כולל הזכות לזיכרון ושייכות , בייחוד בקרב אוכלוסיות עניות ומוחלשות. החוקרים במעבדה למחקרי תכנון סביבה וקהילה מפתחים תיאוריות ומתודולוגיות חדשות לעבודה עם קהילות בפרויקטים להתחדשות עירונית שבהם שותפים שחקנים רבים. מחקרים אלו נערכים בבת ים, יפו, ירושלים ובלוד בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות. 
מחקרים מתחום זה כוללים:
 • מורשת כמניע להיווצרות קואליציית פיתוח: מרכז המבקרים פסיפס לוד - מיכל רטנר – מחקר מסטר
 • שימוש בתיעוד וידאו ככלי לקידום תכנון עירוני - מחקר מסטר - לביא הייציג
 • פרפורמנס ככלי למימוש הזכות לעיר: הסיור האלטרנטיבי -רוני שלזינגר – מחקר סטודנטית מצטיינת
 • קידום צדק מרחבי והעצמה – רינת בוטבול (מחקר MA הסתיים ב2011)
 • שינוי עירוני וה-"סוציאליזציה" של המרחב בסין בת זמננו: מהגרים, תכנון עירוני, והמדינה – דרור כוחן (דוקטורט הסתיים ב2014)
 • פוליטיקה של גינון עירוני בישראל – מחקר השוואתי בין שתי ערים – אפרת אייזנברג (פוסט-דוק הסתיים ב2011)
 • מרחבים מתוכננים ומרחבי יומיום בעיר רהט – מחקר מ.א. עומר גולן-יואל (הסתיים ב2013)
 • גינון קהילתי במטרופולין תל אביב-יפו: כיצד נשים
 • משפרות את סביבתן – מחקר מ.א קרן יעבץ (הסתיים ב2012)
 • עמימות תכנונית: הפרטי, הציבורי ומה שביניהם – מחקר מ.א. אורית רזניצקי (הסתיים ב2013)
 • הבניית תחושת שייכות בשולי הגלובליזציה: נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל בתל אביב-יפו- מחקר דוקטור - הנא חמדן (הסתיים ב2010)
 • בצל חומת ההפרדה: נרטיבים של חיי היומיום במזרח ירושלים – מחקר מ.א. -אורן שלמה (הסתיים ב- 2010)
 • תחושת מקום ושייכות בעיתות חירום כמתבטא בפרקטיקות מזון של תושבי חיפה בתקופת הצנע – מחקר מ.א. גור זומר (הסתיים ב2012)


תכנון כאומנות – תכנון ואומנות

 • במסגרת כוון מחקר חדשני זה מגובשות מתודולוגיות וגישות רב תחומיות להרחבת והעמקת עבודה עם קהילות, יצירת הבנות של השחקנים השונים בתהליכי תכנון וניסוח הליכי תכנון מוסכמים הכוללים עקרונות של צדק והכרה. במסגרת מחקרים אלו ניתן דגש לשילוב תחומי אומנות שונים כמו: קולנוע, וידאו, תיאטרון ומוסיקה בתהליכי תכנון והתחדשות עירונית.
פרויקטים בתחום זה:
 • שימוש בתיעוד וידאו ככלי לקידום תכנון עירוני - מחקר מסטר - לביא הייציג
 • פרפורמנס ככלי למימוש הזכות לעיר: הסיור האלטרנטיבי -רוני שלזינגר – מחקר סטודנטית מצטיינת
 • הזיקות שבין מוזיקה, ערים וחברה - מחקר מסטר - הילה לויט