תכנון מרחבי בישראל

הקורס בוחן את התפתחות התכנון המודרני בכלל, ואת השפעות התכנון המודרני בישראל בפרט. הקורס מתמקד במתח שבין רבדים שונים של ידע, ובמיוחד במתח שבין ידע מקצועי וידע מקומי. הוא מאפשר בחינה מעמיקה של השילוב בין זהויות כגון מגדר, תרבות, גיל וגזע בתהליך התכנון. חיבורים אילו ייבחנו מתוך מקרי מבחן של קבוצות חברתיות בישראל ובמקומות אחרים בעולם.