Loading...
עמוד הבית2018-10-09T12:13:24+00:00

המעבדה לתכנון, סביבה וקהילה

PECLAB פועלת בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. המעבדה הוקמה בשנת 2007 במטרה לפתח מסגרות תיאורטיות, מתודולוגיות ומעשיות הנוגעות ליישום עקרונות של צדק וקיימות בפרויקטים של התחדשות עירונית ופיתוח.

PECLAB עוסקת במחקר, הוראה וארגון של פעילויות ציבוריות שמטרתן לייצר ידע והנחיות לחוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות, ארגוני חברה אזרחית, יחידים וקהילות המעורבים בפרויקטים של פיתוח ופיתוח עירוני.

Go to Top