הבה נגילה צילה

הבה נגילה צילה

המייסד וראש אגף תכנון סביבה וקהילות – מעבדה במעבדה לגיאוגרפיה וסביבה אנושית באוניברסיטת תל אביב. ראש המכון לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי באוניברסיטת תל-אביב. ראש התכנית ללימודי נשים ומגדר של המועצה הלאומית לזכויות האזרח (2007-2009). יו"ר ועדת IGU בנושא מגדר וגיאוגרפיה (2004-2008). אחד המייסדים והיו"ר הראשון של "במקום" – מתכננים למען זכויות תכנון בישראל (2000-2003). היא פרסמה כ -60 מאמרים ופרקים בספר על אתניות, אזרחות ומגדר בתכנון ופיתוח. היא עורכת של מגדר, תכנון וזכויות אדם (1999, Routldege), מחבר הספר 'עיר גלובלית' ואת 'עיר הקודש': נרטיבים על ידע, תכנון וגיוון (2004, פירסון) ומי העיר? תכנון, ידע וחיי היומיום (הקיבוץ המאוחד 2012).

המייסד וראש אגף תכנון סביבה וקהילות – מעבדה במעבדה לגיאוגרפיה וסביבה אנושית באוניברסיטת תל אביב. ראש המכון לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי באוניברסיטת תל-אביב. ראש התכנית ללימודי נשים ומגדר של המועצה הלאומית לזכויות האזרח (2007-2009). יו"ר ועדת IGU בנושא מגדר וגיאוגרפיה (2004-2008). אחד המייסדים והיו"ר הראשון של "במקום" – מתכננים למען זכויות תכנון בישראל (2000-2003). היא פרסמה כ -60 מאמרים ופרקים בספר על אתניות, אזרחות ומגדר בתכנון ופיתוח. היא עורכת של מגדר, תכנון וזכויות אדם (1999, Routldege), מחבר הספר 'עיר גלובלית' ואת 'עיר הקודש': נרטיבים על ידע, תכנון וגיוון (2004, פירסון) ומי העיר? תכנון, ידע וחיי היומיום (הקיבוץ המאוחד 2012).

zu koteret