פרוייקטים ישומיים

(2013) תכנון עם קהילות- תיאוריות ומתודולוגיות

בעשורים האחרונים גוברת ההכרה בקרב אדריכלים, גיאוגרפים ומתכננים מקצועיים, ארגוני החברה האזרחית ואזרחים מן השורה בצורך במעורבות גבוהה יותר של קהילות בתהליכי תכנון המתייחסים לסביבת חייהם זאת עקב האינטנסיביות הגוברת והולכת של פרויקטים של פיתוח והתחדשות עירונית המשפיעים על רקמות עירוניות קיימות. במקביל מתפתח בשנים האחרונות גוף תיאורתי ומתודולוגי בתחום של עבודה עם קהילות אשר מבקש לתת מענה לצרכים התכנוניים המקצועיים ולקולות העולים מן השטח. בשנים האחרונות אנחנו מפתחים במעבדה למחקרי תכנון, סביבה וקהילה מתודות פעולה לעבודה עם תושבים וקהילות מתוך התייחסות לתכנון ולהתחדשות עירונית כאל פלטפורמות להשגת שינויים אסטרטגיים של מבני הכוח והסדר החברתיים הקיימים. הקורס הינו חלק מעבודת המחקר והעבודה היישומית הנעשית במעבדה. בקורס נלמד לעומק את התיאוריות השונות בתחום התכנון אשר עוסקות ביחסי מתכנן – קהילה. כמו כן נבחן את המתודולוגיות שפותחו בשנים האחרונות באשר לדרכים ולאופנים בהם אפשר לעבוד עם קהילות. נתמקד במושגים של הכרה ותכנון ונבחן אותם הן בתיאוריה והן בפרקטיקה.

מטרות הקורס: 1 .לבחון את ההתפתחות התיאורתית התכנונית מבחינת מעורבות של קהילות בתהליך התכנון 2 .להציג את המתודולוגיות השונות שבעזרתן נעשה תהליך זה בפועל 3 .ליישם את התיאוריות והמתודולוגיות בעבודת שטח בצוותי עבודה. מבנה הקורס: הקורס יכלול חלק תיאורטי – הרצאות פרונטאליות, וחלק מעשי שבו נעבוד במתחם מגורים ועסקים ביפו. העבודה תכלול תחקיר שטח ואיסוף מידע ארכיוני – תכנוני- היסטורי, כמו גם מידע איכותני – אישי וחברתי באמצעות ראיונות אישיים עם תושבים/ בעלי נכסים בעבר ובהווה, ויצירת פורום קהילתי אשר מתקיים בו דיאלוג השואף להכרה הדדית תוך כדי הגדרת צרכי התושבים לפיתוח המתחם .

עבודת השטח הינה בהיקף של שעתיים-שלוש בשבוע בנוסף על ההרצאות( בשנת הלימודים תשע"ג תתקייים עבודת השטח בשוק הפשפשים ביפו ובה נתחקה אחר ההיסטוריה האדריכלית והתכנונית של המקום ונציע דרכי פעולה עתידיות זאת בשיתוף עם התושבים והסוחרים .