קורסי תואר שני

(2009-2011) הקליניקה לתכנון, יזמות ומשפט בקהילה

הקליניקה תכנון, יזמות ומשפט בקהילה מציעה תכנית המשלבת בין זכויות דיור, תכנון מרחבי ויזמות נדל"ן. הקליניקה מעניקה ידע תיאורטי והכשרה מעשית בתכנון ופיתוח עם ועבור קהילות מתוך נקודת מבט של זכויות אדם.הקליניקה בוחנת ומיישמת מודלים שונים של תכנון "מלמטה" ומקדמת, הן ברמה המקומית והן ברמת המדיניות, פתרונות של דיור בר-השגה, מנגנוני התחדשות עירונית ושותפות של חברה אזרחית-ממסד-יזמים פרטיים. בקליניקה משתתפים סטודנטים מתכנון, משפטים וניהול אשר, בהנחיית המנחות האקדמיות והקליניות, פועלים לשינוי פרקטי ואסטרטגי בתחומים הללו. במהלך שנת הלימודים נחשפים הסטודנטים לנושאים ולדילמות העיקריים העולים מעבודת השטח ומהמפגש עם השחקנים השונים (קהילה, רשויות, שוק פרטי, אקדמיה וכד') ויחסי הכוח ביניהם משלוש נקודות המבט: המשפטית, התכנונית והעסקית.

עבודת השטח בקורס תכלול חמישה פרויקטים שונים, העוסקים כולם במימוש ושמירה של זכויות תכנון ומשלבים עבודה משלושת תחומי הידע השותפים בקורס:

יפו ג'– המשך עבודה שנעשית בשכונה מזה יותר משנתיים למציאת פתרון, ליווי וייצוג תושבי ארבעה בניינים ביפו ג' שהוצאו כנגדם צווי 3 בשל היותם מסוכנים ומצויים, כיום, בתהליך של היקשרות עם יזם פרטי לבניה במסגרת תמ"א 38.

שם הגדולים – עבודה עם תושבים במתחם דיור ציבורי לקהילה ערבית לשינוי ושיפור המרחב הפיסי והחברתי המדורדר.

דיור בר השגה – עבודה כשותפים בקואליציה לדיור בר השגה לקידום מדיניות מובנית וברורה בנושא וליישומה.

התנגדויות – ליווי קהילות בהגשת התנגדות לתכניות הפוגעות בזכויותיהן.

תושבים מתכננים את עצמם – עבודה עם קהילה בשכונת מעונות ים בבת–ים במסגרת הביאנלה לאדריכלות הנוף העירוני בבת ים.

הקליניקה פועלת בשיתוף עם מכון חיים כצמן גזית-גלוב לנדל"ן, הפקולטה לניהול, התכנית לחינוך משפטי קליני, הפקולטה למשפטים
מנחות אקדמיות: פרופ' טובי פנסטרפרופ' נטע זיוד"ר אפרת טולקובסקי
מנחות עבודת השטח: אדריכלית טל קולקהעו"ד אורה בלוםעו"ד ענת רודניצקי