תיק תיעוד היסטוריוגרפי של כתובת

כתובת הווה: זאב ז'בוטינסקי 37
גוש: 30021
חלקה:2
כתובת עבר: שכונת טלביה,
גוש: 30027
חלקה:14

בעלים ודיירים לאורך השנים

הבית נבנה ב1920, בעלי הבית המקוריים הינם משפחת מורקוס
לאחר 1948 עבר לשרות הפיתוח
בשנת 14.8.1974 ״נמכר״ למשפחה ישראלית

מידע תכנוני

הבית לשימור לפי תבע מס' 3137: "קוממיות-שמור טפוח השכונה" (1989)

איסוף מידע

ארכיונים ומקורות ממסדיים
• גנזך תיקי בניין
• טאבו

מסמכים משמעותיים שנאספו

מידע כללי

בסביבות שנת 1920 בנו ג'וזיף וג'ורג'ינה מורקוס את ביתם בשכונת טלביה בקרבת בתיהם של המשפחה המורחבת (קוריאנקר 52: 2002). מאחורי שער עם האותיות JM לציון שמות הבעלים (אשר עדיין קיים), נבנה בניין בעל שתי קומות וגג רעפים (שם). הבניין מופיע במפות מנדטורית משנת 1936 .  

המחקר הארכיוני סביב אודות הבי לא הניב חומרים רבים על עברו. לא נמצא טאבו היסטורי או כל מידע אחר מהתקופה המנדטורית בארכיוני העירייה השונים. למרות היות הבית מוגדר כבית ״לשימור״, ההיסטוריה של הבית לפי ארכיוני העירייה מתחילה ב 9.11.1959 , כאשר הבעלות הינה של ״רשות הפיתוח״, ב14.8.1974, נרשם ״מכר״ למשפחה ישראלית. למרות היעדרות החומרים, נמצא שמה של משפחת מורקוס בחלק מאזכור שמות השכנים בטאבו היסטורי של הבית הדרומי לבית הנדון.

דרך ראיון עם דייר ותיק בבניין למדנו כי אחרי שנת 1948 משפחה של עובד בסוכנות היהודית קבלו את הבית ומאוחר יותר רכשו אותה. את הקומה הנוספת רכש שגריר ישראלי. כיום הקומה השנייה מחולקת לשני בתים. ב1962, נבנתה קומה שלישית על גג הבניין, אשר גם חולקה לשני בתים. על הארכיטקטורה של הקומה הנוספת נשמעה ביקורת הן על ידי הדייר הוותיק והן על ידי האדריכל קוריאנקיר אשר לדידם אינה הולמת את הארכיטקטורה של הבית המקורי. יש לציין כי למרות מחיקת שמות בעלי הבית ועברו מארכיוני העירייה למדנו כי בעלי הבית הפלסטינים הגיעו כנראה לפני כעשר שנים לביקור בבית, בתיווכו של האדריכל קרויאנקר.

מושגים מרכזיים

הכרה recognition

ספרים / עיתונות / מקורות כתובים אחרים

• ספרו של קוריאנקיר

הערות נוספות: