תיק תיעוד היסטוריוגרפי של כתובת

כתובת הווה: יפת 91, 89, 87, 85 ושבטי ישראל83,76
גוש: 7045
חלקה:95-99, 106
כתובת עבר: רחוב יפת היה ידוע בעבר בעיקר כדרך עג'מי, רחוב ארבע ורחוב חילווה
רחוב מס' 7
גוש: 72/19-20 בשנת 1935, 7030 בשנות ה-60
חלקה: 131,110,115,111,112,124

בעלים ודיירים לאורך השנים

עלי אבו-מחמוד שיח' עלי.

מידע תכנוני

תבע רלוונטית: ת"א 2551 – המשולש המארוני

הגדרת המבנה לפי התבע והערות נוספות: מבנים לשימור א ו-ב: לא ניתן להרוס או לאשר תוספות בנייה למעט מקרים חריגים

מסמכי מדיניות/ תכניות/תבעות רלוונטיות נוספות: ככל הנראה, עיריית תל אביב עורכת בימים אלה תב"ע חדשה או תיקונים לתב"ע הקיימת ותגדיל את זכויות הבנייה במתחם או בחלקו

מידע ויזואלי

מפות (עכשוויות והסטוריות)

איסוף מידע

ארכיונים ומקורות ממסדיים

גנזך תיקי בניין
ארכיון העירייה
תיקי שומה
אחר: אנציקלופדיה העירונית של  יפו ושל תל אביב בעריכת דני רכט

מסמכים משמעותיים שנאספו

שם המסמך: הבית הירוק – רח' שבטי ישראל 78

תאריך: 12.5.2007  מקור מידע: תיק בניין הבית הירוק

פירוט תוכני: מסמך ממשרד הביטחון לעיריית תל אביב המציין כי משרד הביטחון משכיר את המבנה מעמידר.

מידע  כללי

תיאור תמציתי של סיפור המבנה לאורך השנים:

הבתים נבנו באמצע שנות ה-30 על ידי חברים אמידים בחברה הערבית-יפואית כמבני מגורים. בשנת 1945 'ננטשו', לאחר מכן עברו לידי האפוטרופוס הכללי. על פי ראיון עם יוסף עספור – לפחות הבית הירוק שימש בהתחלה כמחסן לספרים פלסטינים, אך מהר מאוד שימשו את צה"ל (1951). בתחילה המתחם נתפס ע"י שירות הידיעות (בהמשך חמ"ן) של צה"ל והיום משמשים את בית הדין הצבאי של מחוזות מרכז, מטכ"ל, חיל האוויר ופיקוד העורף, וכן יחידות של הפרקליטות הצבאית. בשנת 1968 עברו לחזקת רשות הפיתוח, כאשר עמידר מנהלת עבור הרשות את המבנים.

 

מושגים מרכזיים

 

נישול כפול:
ארגון מחדש מכוון של המרחב כדי לחדש את יכולתו לייצר רווח כלכלי 
(accumulation) ולהיות בשימוש, תוך עקירת התושבים, דרכי חייהם, פרנסתם וזיכרונותיהם מהמרחב


המסגרת התיאורטית הפרטיקולרית למתחם מתחילה במושג 'נישול כפול' – במושג זה אנו מתייחסים לשני זמנים: העבר – נישול ילידי של בעלי הבתים ותושביהם, ולעתיד – האם יהיה נישול נוסף של המתחם בעקבות התחדשות עירונית שינשל את המתחם מתושבי האזור ומההיסטוריה שלו על ידי הפרטתו?


אתנוקרטיה מיישבת:

חברה הבנויה משלוש קבוצות נבדלות אתנית: מייסדים, מהגרים וילידים. המבנה האתנוקרטי יוצר מערך כוח ודינמיקה פוליטית המאפשרים לקבוצות הדומיננטיות להמשיך ולשעתק את מעמדן הבכיר על ידי חלוקה בלתי-שוויונית של המשאבים והכוח.

לדעתנו, מושג זה הינו משמעותי מאוד במקרה של מתחם בתי הדין מכיוון ששימוש במתחם המורכב מבתים מפוארים הנמצאים במרכז יפו לשימוש צבאי מעיד על האי שוויון האתני וכוחנותו של לאום אחד על פני השני, זאת על ידי עיגון הפעולות הללו בחוק.

ספרים / עיתונות / מקורות כתובים אחרים

הערות נוספות: