תיק תיעוד היסטוריוגרפי של כתובת

כתובת בהווה: מגן אברהם 10, יפו

גוש/חלקה: 7081/39

כתובת בעבר: רחוב 7 מס' 100, תל אביב

גוש/חלקה בעבר: 7023/111

בעלים ודיירים לאורך השנים:

1926: עבדול חמיד ביבי – בונה הבניין והבעל הנכס

1948: חאג' עלי ביבי- איש עסקים ואחיו של עבדול חמיד ביבי 

1951: האפוטרופוס על רכוש נטוש

1954: רשות הפיתוח באמצעות חברת עמידר

2003: רישום כבית משותף, לפני ביצוע עסקאות מכר בנכס.

2019: כיום, על פי נסח הטאבו המרוכז, הבעלים בנכס הינם ערבים ויהודים.

תיאור תמציתי של סיפור המבנה לאורך השנים

מדובר על בניין בן 3 קומות המכיל 11 דירות, אשר הוקם (להערכתנו) בשנת 1931 על ידי חאג' עבדול-חמיד ביבי. עבדול-חמיד ביבי היה איש אמיד מאוד בעל נכסים רבים, קרקעות ועסקים, ביניהם עסק של סחר בקמח ובקטניות. על פי מידע שקיבלנו, עבדול-חמיד ביבי עזב את יפו עוד לפני שנת 1948 והמלחמה, לצורכי עסקים מעבר לים. לאחר שעזב העביר את בעלות הבניין לאחיו חאג' עלי ביבי (בתמונה), אדם אמיד גם הוא, בעל נכסים רבים ביפו, קרקעות עד לצפון הישן של תל אביב ועסק גדול של פרדסים. למשפחת ביבי היו נכסים רבים ביפו כמו בית עלי ביבי ברחוב עזה 13 (בית ספר סוקולוב של היום), ומיוחסת להם בניית המסגד הגדול של יפו, מסגד מחמודיה. בשנת 1948 בעקבות המלחמה עזבה גם משפחתו של עלי ביבי את יפו, וכיום צאצאי המשפחה מפוזרים במדינות ערב.

        לאחר המלחמה, ועל מנת להתמודד עם הנכסים הרבים בבעלות הערבית שנותרו ביפו, חוקקה מדינת ישראל את חוק נכסי נפקדים- התש"י 1950. חוק זה נועד להכשיר את הנישול שנגרם כתוצאה מהלאמת הנכסים הנטושים. ואכן בשנת 1951 עבר הבניין ברחוב מגן אברהם 10 לבעלות "האפוטרופוס על רכוש נטוש", שפעל מתוקף חוק נכסי נפקדים.  בשלב הבא הוקמה "רשות הפיתוח" שפעלה כגוף מנהל של הנכסים הנטושים, בשנים אלו הושכרו הדירות בבניין לדיירים שונים, יהודים וערבים. בשנת 2003 הוכרז הבניין כבית משותף, חולק לתתי חלקות, והדירות בו החלו להימכר לידיים פרטיות.

        הבית ברחוב מגן אברהם 10 וסיפורה של משפחת ביבי, הם דוגמה להיסטוריה של העיר יפו מלפני מלחמת 1948 ועד היום. הנישול שחוותה משפחת ביבי, בעלת הבניין, בולט במיוחד לאור העובדה שהיא הייתה משפחה עתירת נכסים וממון, בעלת מעמד חברתי איתן ומבין המשפחות הבולטות ביפו. כך שהנישול הממוסד שהם חוו לא חל רק על נכסיהם, אדמותיהם ועסקיהם, אלא גם על מעמדם החברתי-עירוני. בכך, נישול ממוסד אינו מסתיים ברמה החומרית, אלא מוצא ביטוי ברבדים עמוקים יותר, כדוגמת מעמד חברתי ומוקדי השפעה קהילתיים. על אף מרכזיותה של משפחת ביבי בחברה היפואית בשנים שלפני מלחמת 1948, כיום נותרו רק עדויות מעטות, שגם הן לא מעידות דיין על גדולתה וחשיבותה של המשפחה בקהילה באותן השנים.

איסוף מידע

  •  ארכיון העירייה
  • נסחי טאבו
  • ראיונות עם דיירי הבניין
  • ראיונות עם קרובי משפחת ביבי
  • ספרות מחקרית

מידע תכנוני

תבע רלוונטית:

  • תא/4569 – חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה ביפו
  • תא/ במ/ 28/ 2530 – מתחם יהודה מרגוזה

מסמכים משמעותיים שנאספו

שם המסמך: נסח הטאבו ההיסטורי
תאריך: 24.7.1989
מקור מידע: משרד המשפטים

:פירוט תוכני

מושגים מרכזיים

 הבית כנישול ממוסד

מדינת ישראל חוקקה את חוק נכסי נפקדים שמנרמל את נישול אדמות התושבים הערבים מביתם ואדמתם. מבחינת המדינה מדובר בהסדרה אולם מבבחינת התושבים זהו נישול, נישול בשם החוק

טיהור המרחב

אמצעים תכנונייים ומרחביים מדכאים ומפלים, שנוקטת הריבונות ההגמונית, על מנת ליצור מרחבים "טהורים". עיצוב המרחב בישראל יוצר הבניה חברתית, תרבותית כלכלית ופוליטית אך בעיקר מבנה את המרחב כיהודי ע"י מחיקת העבר הפלסטיני ודיכוי ואפליה של הפלסטינים אזרחי ישראל

מחיקה וכתיבה מחודשת

אחת הכוחות המנחים שמאחורי התכנון המודרני. תהליך של הרס וביטול משמעות של הנוף הפלסטיני החל בשנת 1948, כשועדת הטרנספר הרשמית למחצה שמינה דוד בן גוריון המליצה להרוס את הכפרים והבתים הפלסטיניים כדי למנוע את שיבת הפליטים אליהם

ספרים / עיתונות / מקורות כתובים אחרים

  • פנסטר, טובי. יעקובי, חיים. זיכרון, השכחה ו[ה]בניית המרחב. מכון ון ליר בירושלים, 2011.
  • רדאי, איתמר. רגב-שושני, אביטל. בין שתי ערים : הערבים הפלסטינים בירושלים וביפו, 1947-1948. אוניברסיטת תל אביב. מרכז משה דין ללמודי המזרח התיכון ואפריקה, 2015.