תיק תיעוד היסטוריוגרפי של כתובת

כתובת הווה: מגן אברהם 2, יפו

גוש: 7081 חלקה: 22

כתובת עבר: אלסאלחי בפינת רחוב אל הבא

גוש: 7023 חלקה: 18

בעלים ודיירים לאורך השנים

הנכס נבנה ע"י תאופיק אבו ג'זאלה ב1930 כמלון אומאיה. בעוד שאין עדויות לשימושו כמלון, כן יש עדויות לשימוש קומת הקרקע כקומה מסחרית בה פעלו מגוון בתי עסק. ב-1948, ברחה משפחת אבו ג'זאלה לבירות. לאחר המלחמה, בעקבות חוק נכסי נפקדים האפוטרופוס לקח לידיו את הנכס. בשנות ה-80 הנכס עובר לרשות הפיתוח ומשם מרבית קומת המסחר, המפוצלת לתת חלקות, עוברת לבעלויות פרטיות שונות. קומת המגורים הנמצאת בקומה הראשונה מגיעה לחברת השקעות איזו וסימון אסימוב פיתוח בע"מ ואז לשתי חברות השקעות נוספות – חברת אמונים, חברה לנאמנות בע"מ ולחברת רד מש החזקות (2002) בע"מ 

תיאור תמציתי של סיפור המבנה לאורך השנים

מלון אומאיה הוקם בשנת 1930 על-ידי תאופיק אבו גז'אלה, סוחר ואיש עסקים מקומי, אשר נולד ביפו בשנת 1910. המלון הוקם ברחוב אל-סאלחי אשר נקרא כיום עולי ציון. רחוב זה היה לדרך הראשית ההיסטורית הקושרת בין נמל יפו לירושלים, מה שהפך אותו למיקום אסטרטגי להקמת מלון אליו נלוו שימושים מסחריים.

המלון שוכן בפינת בלוק הגובל לשלושה רחובות בשטח של 349 מ"ר. בקומת הקרקע תוכננו שמונה יחידות אשר שימשו למסחר ובקומה הראשונה תוכננו שישה חדרי מלון, סביב חלל מרכזי הפונה לחזית הרחוב הראשי והעורפי.

בנו של תאופיק, טלאל אבו ג'זאלה, שנולד ביפו בשנת 1938, וכלל המשפחה נמלטו לביירות שם שוכנו במחנה פליטים. מתיק תיעוד של עמותת זוכורות ואתרים שונים ברשת, ביניהם אתרו האישי של טלאל, ניתן ללמוד כי טלאל המשיך לפתח את המסורת העסקית של המשפחה על אף היותו פליט. זה הפך לאיש עסקים בעל שם עולמי בתחום ראיית החשבון, זכויות יוצרים וטכנולוגיית מידע, השקעות והון.

באופן רשמי נרשם בית המלון לבעלות האפוטרופוס הכללי לנכסי נפקדים בשנת 1959 ובשנת 1965 עבר הנכס בשלמותו לרשות הפיתוח.

במקום קיימות 12 תתי-חלקות: 9 יחידות מסחריות, יחידה אחת למגורים בקומה הראשונה, יחידה נוספת הכוללת את הבעלות על קומת הגג ויחידה בבעלות משותפת של שטחים ציבוריים. על אף שבקומה הראשונה קיימת רק חלקה אחת רשומה, בפועל היא מחולקת ל-4 יחידות מגורים החולקות חלל ציבורי משותף.

בשנת 2012 הועברו באופן רשמי תתי החלקות 9, 11 , וכן-תת חלקה 12, לבעלות איזו וסימון אסימוב פיתוח (1994) בע"מ. בשנת 2013 נמכרה זו לבעלות משותפת של שתי חברות – רד מש החזקות (2002) בע"מ, אשר מחזיקה ב-75% מתת-החלקה וחברת אמונים חברה לנאמנות בע"מ אשר מחזיקה ב-25% הנותרים.

מצבו של המבנה כיום (האם עומד לפני תהליכי התחדשות עירונית, שימור, הריסה וכדומה) תיאור מדויק של המבנה- תמונות :

בשנת 2017 הוגשה לבניין בקשה לתוספת בנייה על הגג בהיקף של 1.5 קומות. הבקשה להיתר כללה הגשת תיק תיעוד למבנה אשר הוכרז כמבנה לשימור. בקשה זו אינה הבקשה הראשונה לתוספת על המבנה הקיים. לבקשה זו  להיתר בניית לתוספת על המבנה הקיים קדמו רצף בקשות קודמות כבר משנת 1997, אולם עד היום טרם מומשה תוספת בנייה על המבנה הקיים.

איסוף מידע

ראיונות: עבד סאטל, סמדר עזאת, גילי ודניאל, דוד הרפד.

זוכרות: תיק תיעוד זוכרות, תיק תיעוד הפקולטה לאדריכלות.

ארכיון: תיק הבניין, נסחי טאבו

מידע תכנוני

תבע רלוונטית: 2530: יפו-מתחם יהודה מרגוזה

הגדרת המבנה: אזור מגורים א, מבנה לשימור ב, חזית מסחרית, קומת קרקע לשימור 

מסמכים משמעותיים שנאספו

שם המסמך: הגשת בקשה להיתר בנייה
תאריך: 1930 
מקור מידע: תיק בניין ארכיון עיריית תל אביב-יפו

פירוט תוכני:מסמכי הבקשה להיתר המקוריים של הבניין שהוגשו על ידי פירמת האדריכלים דרוויש-אבולפיה בשם טאופיק ג'זאלה

***

שם המסמך: מכתב לועדת תכנו בבקשה להסדרת השימוש למסחר בקומת הקרקע
תאריך: 1/4/1942 
מקור מידע: תיק בניין ארכיון עיריית תל אביב-יפו

פירוט תוכני:

 מענה לעיריית יפו לטענותיהם ונימוקיהם לאי מתן היתר בניה ויבור סניטארי ובו מצויין כי הוא מבקש לסדר את ההיתר במהירות 

מכיוון שהוא סופג פגעה כלכלית לאור העיכוב באישור, זאת משום שהסוחרים מסרבים לשלם כל עוד אלו לא קיבלו היתר.

***

שם המסמך: נסח טאבו היסטורי
תאריך: 1930 
מקור מידע: תיק בניין ארכיון עיריית תל אביב-יפו

פירוט תוכני:מסמכי הבקשה להיתר המקוריים של הבניין שהוגשו על ידי פירמת האדריכלים דרוויש-אבולפיה בשם טאופיק ג'זאלה

***

שם המסמך: נסח טאבו היסטורי
תאריך: 12.3.1975
מקור מידע: אתר משרד המשפטים

פירוט תוכני:נסח טאבו היסטורי בו מופיע מחיקת הבעלות של של טאופיק ג'זאלה והעברתה לאפוטרופוס על נכסי נפקדים.

***

שם המסמך: תשריט לרישום בית משותף
תאריך: 9.1.1975
מקור מידע: תאתר משרד המשפטים

פירוט תוכני:תשריט הבינוי בו מופיע החלוקה לבעלויות בנכס

***

שם המסמך: הגשת בקשה להיתר בנייה
תאריך: 2017 
מקור מידע: תיק בניין ארכיון עיריית תל אביב-יפו

פירוט תוכני:מסמכי הבקשה להיתר העדכניים ביותר שהוגשו על ידי משרד האדריכלים אפרת קובלסקי עבור חברת רד מש החזקות בע"מ וחברה אמונים. הבקשה שטרם אושרה כוללת שימור של הבניין הקיים ותוספת קומות על גביו.

***

שם המסמך: נסח טאבן מרוכז
תאריך: 16.3.2019
מקור מידע: אתר משרד המשפטים

פירוט תוכני:ריכוז בעלויות עכשוויות בחלקה

מושגים מרכזיים

יוזמות פרטיות לפני עידן הניאו-ליברליזם – בהיעדר תכנון יזום ע"י השלטון והרשות קמות יוזמות פרטיות ע"י בעלי הון והאליטה המקומית לעיצוב המרחב הציבורי והקהילתי במונע ממניעים הן של השאת רווחים והן של שליטה במרחב החיים.

הגלגול הנוכחי של הפיתוח מגלם התפתחות של אותה תופעה כאשר הרובד החברתי קהילתי כבר אינו חלק מהמשוואה והמניע הוא השאת רווחים נטו, כאשר האחריות על יצירת התשתית החברתית ציבורית נמצאת בידי הרשות המקומית.

הקו שהנחה את השלטון העות'מאני והבריטי היה קו של הסדרה בלבד, פאסיבי וחסר חזון למרחב. את הואקום הזה תפסו יוזמות פרטיות שהקימו מוסדות דת, תרבות, חינוך, בריאות וכן מסחר.

עקירת חיי היומיום והחייאתם מחדש – בתהליך העקירה אוכלוסיה נעקרת ומפונה ממקום התיישבותה. התשתית לחיי היומיום של האוכלוסיה יכולה להיהרס או לעבור את השינויים הנדרשים על מנת להשמישה על ידי האוכלוסיה החדשה שמאכלסת את האזורים שפונו. ברצוננו להציע כי במקרה השני מתקיימת החייאה של חיי היומיום באמצעות ניתוק האוכלוסיה המקורית מהתשתית שנבנתה על ידה והשמשת התשתית ע"י האוכלוסיה החדשה, על ערכיה החברתיים והתרבותיים.

המחיקה של הבעלות של המבנה משקפת מחיקה תרבותית וחברתית ומחיקה של חיי היומיום כפי שהיו נהוגים באותה התקופה, בה השכונה הייתה שכונת יוקרה של הקהילה המקומית והפיכתה למרחב ביניים של שכונת מהגרים. מושגים נלווים: התרוקנות תרבותית וחברתית, נישול וניכוס של המרחב היומיומי.

המבנה כמייצג של השכונה כמרחב מעבר – רבדים של קונפליקט – המעברים הרבים שעברה השכונה מבחינת אוכלוסיות – משכונת יוקרה, דרך שכונת מהגרים, ועד לג'נטרפיקציה העכשווית. המלון והשימושים המסחריים הרבים הנוספים במבנה מייצגים את מרחב המעבר של השכונה כולה.

ספרים / עיתונות / מקורות כתובים אחרים

  • תיקי תיעוד במסגרת הסטודיו לשימור של בי"ס לאדריכלות אוניברסיטת תל אביב על כתובות לאורך שדרות ירושלים.
  • ברק, א. (2016). הבית ברחוב מגן אברהם 2, יאפא: תיק תיעוד. בתוך: אתר זוכרות. אוחזר מתוך: https://zochrot.org/he/article/56479.
  • אתר האינטרנט של קונצרן טלאל אבו-ג'זאלה, http://www.tagorg.com/

הערות נוספות: