תיק תיעוד היסטוריוגרפי של כתובת

כתובת הווה: סלמה 6 -8 
גוש: 7088
חלקה:106-120
כתובת עבר: לא ידוע
גוש: 7088
חלקה:21,22,88

בעלים ודיירים לאורך השנים

לפני 1948: 

משפחת מוראד, שוכרים שונים (בהם סייד חג'ג'), שקה טורוסיאן,

אחרי 1948:

פולשים יהודים (1948), הרשות לפיתוח, פנצ'ריה.

המצב הנוכחי:

עיריית ת"א, יובלי ר"ג בע"מ,  א.ר. בנייני סלמה ת"א בע"מ

מידע תכנוני

תבע רלוונטית:

הגדרת המבנה לפי התבע והערות נוספות: חלקה 110 נובעת מפעולות איחוד וחלוקה של חלקה 20 בגוש זה כלהלן:

חלקה 20 בשטח של 12.934 דונם, נרשמה במסגרת הסדר קרקעות בבעלות רשות הפיתוח  ביום  3.7.1967  (1).

על החלקה נרשמה ביום 5.2.1995 הערת אזהרה לטובת סלע חברת שכון בע"מ (2).

החלקה פוצלה במסגרת פרצלציה רצונית (3) לחלקות 85 – 88 (4) בבעלות רשות הפתוח,  בתכנית לצרכי רישום מס' 134/2002, שנרשמה ביום 25.11.2002

 

 

מסמכי מדיניות/ תכניות/תבעות רלוונטיות נוספות:

נסח היסטורי:

 

בתצ"ר 1623/2013אוחדה חלקה 88 בשטח 2.931 דונם עם חלקה 21 (שבעלות רשות הפתוח)  וחלקה 22 (שבבעלות משותפת של רשות הפיתוח  4617/5184 חלקים = 0.890625, ושקה טורוסיאן 567/5184 חלקים = 0.109375 שמכר את חלקו לחברת אר. בנייני סלמה ת"א בע"מ וחברת יובלי רמת גן בע"מ בחלקים שווים)
לחלקה 105 שפוצלה לחלקות 106 – 120 בהתאם לתב"ע תא/מק/2515ב'. חלקה 110 ביעוד ש.ב.צ ובבעלות עיריית תל אביב, היא החלקה בכתובת זו.

תכנית פרויקט NOYA

איסוף מידע

תיק תיעוד היסטורי עיריית ת"א

 

מידע כללי

בית הבאר היה ברשות משפחת מוראד שבנתה אותו באמצע המאה ה- 19 (1945 לערך נרכשה הקרקע ובשנת 1957 הסתיימה בנייתו) והוא נותר ברשותה עד לשנת 1932. בתום משפט ארוך ב-1940 הולאם רוב השטח ע"י המנדט הבריטי והנכסים הושכרו או נמכרו  , אחד השוכרים היה סייד חג'ג'  ששכר את המקום לצורך בית אריזה לתוצרת חקלאית של תפוזים לפני שילוח התוצרת לאירופה. (אין שנים מדויקות). בשנת 1948 פלשו למקום משפחות עולים יהודיות ועד לסוף שנות ה-60 הוא ננטש והוקם במקום פנצ'ר מאעכר. בשנת 2013 נמכר השטח ליזמים לצורך פרויקט NOYA הכולל 131 דירות בתמורה לשימור בית הבאר של משפחת מוראד והעברתו לידי עיריית ת"א לשימוש כמבנה ציבור.

מצבו של המבנה כיום :

 המבנה שופץ ושוחזר במסגרת פרויקט התחדשות עירונית הנקרא NOYA.

מושגים מרכזיים

זכויות קניין

ניהול ציבורי חדש

מסמכים משמעותיים שנאספו

שם המסמך: תיק תיעוד, מחקר היסטורי ומחקר אדריכלי לשימור. ד"ר אבי ששון

תאריך: אפריל 2013

 מקור מידע: עיריית ת"א

פירוט תוכנית: תיק התיעוד ההיסטורי בוחן את המבנה מבחינה ארכיטקטונית ומבחינת שימושו , החל מהקמתו באמצע המאה ה-19 (1845 לערך) ועד לתחילת המאה ה-20. הוא כולל 207 עמודים של תצ"אות, מפות, תמונות היסטוריות ובחינה ארכיטקטונית של המבנים.

לוח בית האריזה של משפחת חג'ג' שנמצא בסלמה 6
סלמה 6 פסיקת בית המשפט העיליון של חבר העמים בלונדון

אנשי קשר / ראיונות

אנשי קשר / ראיונות

שם:אייל זיו   תאריך הפגישה/ התכתבות:

שיוך : אדריכל שימור סלמה 6

דרכי תקשורת (טלפון/מייל/כתובת):

קשר לכתובת: הכין את תיק התיעוד האדריכלי

תיאור הפגישה והמידע שנאסף: אינו יודע מה עלה בגורל הכתובת לאחר עזיבת משפחת מוראד

שם: אייל פרקש

שיוך: איש השימור בבית הבאר

קשר לכתובת: חקר את תולדות הכתובת סלמה 6-8

המידע שנאסף: תיאור כרונולוגי של תולדות הבעלויות והדיירים בכתובת

שם: עבלה חג'ג'

שיוך: ביתו של סייד חג'ג' ששכר מבנה במתחם לצורך בית אריזה לתפוזים

קשר לכתובת: כביתו של אחד השוכרים אימתה את המידע שברשותנו, אך לא הוסיפה מידע רב פרט לכך.

המידע שנאסף: תיאור כרונולוגי של תולדות הבעלויות והדיירים בכתובת

שם: דיקו טורוסיאן

שיוך: בנה של שאקה טורוסיאן שהחזיקה בכ-10% בעלות משטח המתחם.

המידע שנאסף: אימת את המידע, סיפר שסבו קנה חדר במתחם ממשפחת מוראד. הפריך את ההשערה שהנכס ניתן למשפחת טורוסיאן עקב פסיקת בית המשפט הבריטי בעד תביעתה של משפחת טורוס.

 

ספרים / עיתונות / מקורות כתובים אחרים

הערות נוספות: