ערים של צדק וקיימות

אחד האתגרים של ערים במאה ה-21 הוא הכללת עקרונות של צדק , הכרה וקיימות בתוכניות פיתוח והתחדשות עירונית. הפרויקטים המרכזיים במעבדה מתמקדים בפיתוח תובנות תיאורטיות ומתודולוגיות של שילוב מושגי צדק והכרה בתכנון והתחדשות עירוניים ויישומם בשטח. המחקרים מתמקדים בתל אביב – יפו, בירושלים ובלוד תוך שיתוף פעולה עם העיריות וגופי התכנון המקומיים כמו גם ארגוני חברה אזרחית.
  • שימור ארכיאולוגי והיסטורי בעידן הניאו-ליברלי: התחדשות עירונית והבניית זהויות בתל אביב יפו ובירושלים – מחקר דוקטורט- חמי שיף
  • אותנטיות ותהליכי התחדשות עירונית בקונטקסט של קולוניאליזם התיישבותי– מחקר דוקטורט-  יארה סעדי
  •  בית במדבר- התבוננות פסיכואנליטית-גיאוגרפית על הבית במרחב הערבה – מחקר דוקטורט – סיגל עדן אלמוג (דוקטורט הסתיים ב – 2018)
  •  האתי, החברתי והאסתטי באדריכלות עכשווית בישראל – מחקר דוקטורט – אדריכלית שלי כהן (דוקטורט הסתיים ב – 2017)
  • הבית  הציבורי ביפו וליפתא בירושלים: בין ידע ותרבות מקומיים לכלי תכנון מקצועיים – מחקר מ.א. – אדריכלית ליאן עידן-סאגה (מחקר מ.א הסתיים ב- 2016)
  • מעבר לקיימות בעזרת יוזמת הטרנזישן המקרה של עין הוד –  מחקר מ.א – יואב אגוזי (מחקר מ.א הסתיים ב- 2015)
  • אקטיביזם מרחבי בעיר:נקודות מבט של גוף, זהות, וזיכרון – חן משגב (דוקטורט הסתיים ב- 2015)
  • שיתופי פעולה בינלאומיים בירושלים ובתל אביב-יפו  – אורלי רונן (דוקטורט הסתיים ב2012)