קונפליקטים על זיכרון ושייכות

העידן הנוכחי מתאפיין בפרויקטים עצומים של התחדשות עירונית אשר מביאים לצד התחדשות וקידמה בעיר גם הרס רב של אזורים הסטורים שמשנה באופן דרמטי את מרכזי הערים ואזורי המגורים. במעבדה לתכנון סביבה וקהילה (PECLAB) אנו מתמקדים במחקרים העוסקים בניתוח קונפליקטים ומחאות הנובעים מתהליכי התחדשות עירונית במטרה להבין את תפקיד הזיכרון והשייכות – הן האישיים והן הקולקטיבים – בתכנון עירוני.

בשנת 2018, נערך במעבדה מחקר הדוקטורט הבא:

חמי שיף: הבנית מרחב: השימוש באתרים ארכיאולוגים והיסטוריים בעלי חשיבות לאומית בתכנון עירוני – יפו וירושלים