פרויקט הכתובות

פרויקט ׳ארכיאולוגיה של כתובת׳ בתכנון עירוני מציע בחינה ביקורתית  של תהליכי תכנון והתחדשות עירוניים באזורי קונפליקט אתנו – לאומי. יחודו של הפרויקט הוא בתיאורטיזציה רב מושגית ובפיתוח מתודה מיקרו גיאוגרפית שבעזרתם נתחקה אחר ההיסטוריוגרפיה התכנונית והקניינית של בתים וכתובות ביפו ובמערב ירושלים שהיו בבעלות ערבית – פלסטינית לפני 1948 וכיום הם בבעלות אחרת. תוצאות מחקר הכתובות מציעות קריאה אלטרנטיבית רחבת היקף של תהליכי תכנון עירוניים במרחבים שסועים כמו גם כלים יישומיים לתכנון עירוני שיקדמו הכרה וצדק במרחב העירוני.

דרך מפות ירושלים ויפו, ניתן להיכנס לתיקי תיעוד היסטוריוגרפיים של כתובות אשר נחקרו במסגרת הפרויקט ובמסגרת קורסים יישומיים לתואר שני:  ׳תכנון, דיור וצדק חברתי ומרחבי׳ ו׳תכנון עם קהילות׳.

כתובות בירושלים: קרן היסוד 38 , ז'בוטינסקי 37 , חובבי ציון  5, רד״ק 28

כתובות ביפו: ציונה תג'ר 22, ציונה תג'ר 16-18, ציונה תג'ר 15, ציונה תג'ר 13, סלמה 6 – 8, שוק האתרוג, הבית הירוק, הצדף 15, הדייגים 15, בצלאל לונדון 4, העוגן 4, הצדף 8, חזית מבנה הסראיה החדשה, שבטי ישראל 58מגן אברהם 10, מגן אברהם 2,יפת 24, פושקין 9,  פושקין 10, פושקין 11, פושקין 14

ירושלים
יפו

פרסומים 

  • Fenster, Tovi. (2018). “ Creative destruction in urban planning procedures: the language of ‘renewal’ and ‘exploitation’, Urban Geography, https://doi.org/10.1080/02723638.2018.1500244
  • Fenster, T. (2018). “The Micro-Geography of a Home as a Contact Zone: Urban Planning in Fragmented Settler Colonialism” Planning, Theory and Practice, https://doi.org/10.1080/14649357.2018.1500627
  • Fenster , T. and Schlesinger Rachel Roni (2018) “The Home as a Contact Zone: Performative Strategies and Practices in Promoting Israeli-Palestinian Recognition” Liminalities: A Journal of Performance Studies, 14(3): 64-83
  • Fenster, T. (2014) Do Palestinians Live Across the Road? Address and the Micro-Politics of Home in Israeli Contested Urban Spaces, Environment and Planning A, Vol. 46, pp. 2435-2451

עבודות הסטודנטים

ארכיאולוגיה של כתובות ככלי לניתוח מרחב קונפליקטואלי – אתנו לאומי. תכנית סיור מורשת בשכונת נוזהא ביפו – 2019

סרטונים