אומנות ותכנון

במסגרת כוון מחקר חדשני זה מגובשות מתודולוגיות וגישות רב תחומיות להרחבת והעמקת עבודה עם קהילות, יצירת הבנות של השחקנים השונים בתהליכי תכנון וניסוח הליכי תכנון מוסכמים הכוללים עקרונות של צדק והכרה. במסגרת מחקרים אלו ניתן דגש לשילוב תחומי אומנות שונים כמו: קולנוע, וידאו, תיאטרון ומוסיקה בתהליכי תכנון והתחדשות עירונית.
פרויקטים בתחום זה:
  • שימוש בתיעוד וידאו ככלי לקידום תכנון עירוני – מחקר מסטר – לביא הייציג
  • הזיקות שבין מוזיקה, ערים וחברה – מחקר מסטר – הילה לויט
  • פרפורמנס ככלי למימוש הזכות לעיר: הסיור האלטרנטיבי -רוני שלזינגר – מחקר סטודנטית מצטיינת (מחקר הסתיים ב2018)