עבודה עם קהילות

עבודה עם קהילות בפרויקטים של התחדשות קהילתית הופכת בשנים האחרונות למוקד מחקר ויישום תכנוני בעיקר לאור הצמיחה הקפיטליסטית המהירה של ערים והעלייה במעורבות המגזר הפרטי בתהליכי פיתוח והתחדשות עירונית. שינויים אלו מציבים אתגרים תיאורטים ומתודולוגים בנוגע להבטחת זכויות ואינטרסים של פרטים וקהילות כולל הזכות לזיכרון ושייכות , בייחוד בקרב אוכלוסיות עניות ומוחלשות. החוקרים במעבדה למחקרי תכנון סביבה וקהילה מפתחים תיאוריות ומתודולוגיות חדשות לעבודה עם קהילות בפרויקטים להתחדשות עירונית שבהם שותפים שחקנים רבים. מחקרים אלו נערכים בבת ים, יפו, ירושלים ובלוד בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות.
מחקרים מתחום זה כוללים:
 • שימוש בתיעוד וידאו ככלי לקידום תכנון עירוני – מחקר מסטר – לביא הייציג
 • מורשת כמניע להיווצרות קואליציית פיתוח: מרכז המבקרים פסיפס לוד – מיכל רטנר – מחקר מסטר (מחקר מ.א הסתיים ב- 2018)
 • פרפורמנס ככלי למימוש הזכות לעיר: הסיור האלטרנטיבי -רוני שלזינגר – מחקר סטודנטית מצטיינת (מחקר התסיים ב 2018)
 • שינוי עירוני וה-"סוציאליזציה" של המרחב בסין בת זמננו: מהגרים, תכנון עירוני, והמדינה – דרור כוחן (דוקטורט הסתיים ב2014)
 • מרחבים מתוכננים ומרחבי יומיום בעיר רהט – מחקר מ.א. עומר גולן-יואל (הסתיים ב2013)
 • עמימות תכנונית: הפרטי, הציבורי ומה שביניהם – מחקר מ.א. אורית רזניצקי (הסתיים ב2013)
 • גינון קהילתי במטרופולין תל אביב-יפו: כיצד נשים משפרות את סביבתן – מחקר מ.א קרן יעבץ (הסתיים ב2012)
 • תחושת מקום ושייכות בעיתות חירום כמתבטא בפרקטיקות מזון של תושבי חיפה בתקופת הצנע – מחקר מ.א. גור זומר (הסתיים ב2012)
 • קידום צדק מרחבי והעצמה – רינת בוטבול (מחקר מ.א הסתיים ב2011)
 • פוליטיקה של גינון עירוני בישראל – מחקר השוואתי בין שתי ערים – אפרת אייזנברג (פוסט-דוק הסתיים ב2011)
 • הבניית תחושת שייכות בשולי הגלובליזציה: נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל בתל אביב-יפו- מחקר דוקטור – הנא חמדן (הסתיים ב2010)
 • בצל חומת ההפרדה: נרטיבים של חיי היומיום במזרח ירושלים – מחקר מ.א. -אורן שלמה (הסתיים ב- 2010)