תיק תיעוד היסטוריוגרפי : שוק האתרוג

סיפורה של כתובת מתחם שוק האתרוג עבר תהפוכות רבות. [...]