תיק תיעוד היסטוריוגרפי: חזית מבנה הסראיה החדשה

תיק תיעוד היסטוריוגרפי של כתובת כתובת הווה: רח' דוד [...]