תיק תיעוד היסטוריוגרפי: ציונה תג'ר 22

תיק תיעוד היסטוריוגרפי של כתובת  כתובת הווה: ציונה תג'ר [...]